1

حقایق شناخته شده کمی درباره رفع بلاک دوطرفه در اینستاگرام.

News Discuss 
کاربری که از طرف اینستاگرام محدود شده زمانی از این محدودیت خود با خبر میشود که عاجز از اعمال برخی از فعالیت های خود از جمله لایک کردن یا فالو کردن و فعالیت های دیگر شود. یعنی انتظار نداشته باشید که به محض اجرای یک یا چند از این راه http://hector17h88.bloguetechno.com/--24827152

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story