1

جاهاي ديدني کاشان: کامل ترين ليست به همراه عکس و آدرس

News Discuss 
طراحي اين ترمينال جديد را اسکيدمور، اوينگ و مريل بر عهده داشتند. چه در طراحي داخلي و چه در طراحي خارجي، نشاني از اسکيدمور، اوينگ و مريل را مي توان مشاهده کرد. طراحي داخلي فرودگاه ساموئي به گونه اي است که احساس مي کنيد در يک جزيره به سر http://landon5k71rfu1.livebloggs.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story