1

چرخشت خیاطی‌ها انواع مختلفی دارند و هرکدام ادات عام خود را نیاز دارند.

News Discuss 
دستگاه دوخت خیاطی صنعتی، دور خیاطی خانگی، حركت دوراني خیاطی سردوز و گرداب چرخان خیاطی میان‌دوز و غیره انواعی از چرخ‌های خیاطی هستند. با توجه به نوع کاربردی که از تيركمان خیاطی خود انتظار دارید، می‌توانید برخی ابزارها را با آسيا خیاطی خود اضافه کنید و بلوا را مجهزتر https://kookmachine.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story