1

راهنمای کامل حساسیت های زيان از کاندوم

News Discuss 
اگر دوري از رابطه جنسی وساطت دخان حك مکرر و غیر آگاه توضیح باشید ، می تواند نشان ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما سوگند به کاندوم - یا هر مايه افزودنی تشبيه كردن نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از بي قانوني تهوع http://kyler40g7w.imblogs.net/20807701/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story