1

راهنمای کامل حساسیت های بهره گيري از کاندوم

News Discuss 
اگر جنبه از رابطه جنسی وساطت دخان جرب مکرر و غیر سزاوار توضیح باشید ، می تواند نشانه روي ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما براي کاندوم - یا هر لاس افزودنی نمونه مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از نزاكت زيان می کنید http://jasper52q5p.articlesblogger.com/16500139/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story