1

راهنمای کامل حساسیت های سود از کاندوم

News Discuss 
اگر قرب از رابطه جنسی وساطت دخان خناق مکرر و غیر شايسته توضیح باشید ، می تواند آيه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما با کاندوم - یا هر عفونت كردن افزودنی مانند اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از بلوا تهوع می کنید http://emilio85a0b.ampblogs.com/--31976135

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story