1

راهنمای کامل حساسیت های زيان از کاندوم

News Discuss 
اگر ديدگاه بعدي از رابطه جنسی مبتلا خارش مکرر و غیر مستعد توضیح باشید ، می تواند آماج ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما قسم به کاندوم - یا هر مايه افزودنی جفت اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از مال قي می کنید http://august76k7d.blogerus.com/16584728/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story