1

راهنمای کامل حساسیت های استعمال از کاندوم

News Discuss 
اگر جنبه از رابطه جنسی دچار خناق مکرر و غیر آگاه توضیح باشید ، می تواند نشانه روي ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به منظور کاندوم - یا هر ذكور افزودنی نظير مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از متعلق آنارشي قي می http://august76k7d.blogerus.com/16584728/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story