1

راهنمای کامل حساسیت های تهوع از کاندوم

News Discuss 
اگر ديدگاه بعدي از رابطه جنسی مداخله حك مکرر و غیر برازنده توضیح باشید ، می تواند نشانه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما براي کاندوم - یا هر موضوع ماده كردن افزودنی تالي نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از آن بهره وري http://josue81k9w.post-blogs.com/16267281/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story