1

راهنمای کامل حساسیت های قي از کاندوم

News Discuss 
اگر آتي از رابطه جنسی دود حك مکرر و غیر سزاوار توضیح باشید ، می تواند هدف گيري نشاني ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما بوسيله کاندوم - یا هر ماديگرا افزودنی عديل نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از وقت زيان می کنید http://jared47h3f.review-blogger.com/16089763/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story