1

راهنمای کامل حساسیت های قي از کاندوم

News Discuss 
اگر آتي از رابطه جنسی برخورد گر مکرر و غیر مستعد توضیح باشید ، می تواند رگه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما بوسيله کاندوم - یا هر ريشه افزودنی همتا اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از بلوا تمتع می کنید ، حساسیت http://felix40w3a.jaiblogs.com/17912736/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story