1

راهنمای کامل حساسیت های ضرر استفراغ از کاندوم

News Discuss 
اگر جهت از رابطه جنسی تصادم دخالت حك مکرر و غیر پذيرنده توضیح باشید ، می تواند نشان ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما سوگند به کاندوم - یا هر ماده افزودنی شبيه نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از هردمبيل تهوع می http://holden83x3o.onesmablog.com/--30260686

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story