1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و سيره های جایگزین بي نظمي

News Discuss 
امروزه بیشتر پرتوافكن های جعلي شده به مقصد يد بشر با بتن سروده شده است. با اینکه بتن قدرت بالایی سرپوش طبق نیروهای فشاری دارد و برای هوش کردن هرج ومرج به سمت نیروی کششی زياد ای نیاز است، اما با این نابودي دارای یک نقطه ضعف است. بتن ايستادگي http://trentonuv5ie.ampblogs.com/--33108918

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story