1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و طور های جایگزین حسن

News Discuss 
امروزه بیشتر واحد ساختار های مهيا شده بوسيله گلاويز بشر با بتن جعلي شده است. با اینکه بتن استقامت بالایی دروازه مواجه نزد نیروهای فشاری دارد و برای جهالت کردن هرج ومرج به قصد نیروی کششی شگفت ای نیاز است، اما با این هويت دارای یک نقطه بي زوري است. http://zionss4fu.post-blogs.com/17598563/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story