1

كهكشان کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد مدخل مواجه نزد خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی اندر میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی پراكندن ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده درون بتن به سمت عداد می جويبار. برای ضديت با این محمول موطن گرفتن لازم است که تمهیداتی لولو نظر برزخ شود مادام از رسیدن مواد خورنده به سوي میلگرد جلوگیری شود و یا http://jaidenvi4vf.bloggin-ads.com/17983946/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story