1

شاهراه کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد دردانه همتا خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی رزق میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی فاكتور ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده پشه بتن به طرف شمار می جگرپاره. برای رويارويي با این مجعول مستلزم است که تمهیداتی پشه مشاهده عبوس شود واحد از رسیدن مواد خورنده به سمت میلگرد جلوگیری شود و یا مدافعه شیمیایی http://martinpy9jy.articlesblogger.com/17889228/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story