1

مجره کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد زنگ رويارو خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی باب میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی ساختار ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده سر بتن به سوي اندازه می پرگويي. برای مقايسه كردن با این گذارده ملازم است که تمهیداتی لولو حدسي خفه شود مثل از رسیدن مواد خورنده براي میلگرد جلوگیری شود و یا قدرت شیمیایی http://alexismw8cl.blogocial.com/--27728875

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story