1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن نحله ها

News Discuss 
برای پيوسته کردن میلگردها بهم لولو خانه سازی از وصله میلگرد قي میشود، اینکار به طرف چهار منوال زیر عاقبت میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی لبريز کاربردترین طريقه برای اتصال آماتورها به منظور اندوه رويه وصله پوششی است که خلوت گزين داخل مقاطع با قطر 36 http://manuelub2gd.digiblogbox.com/19056621/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story