1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن ملل

News Discuss 
برای وابسته کردن میلگردها بهم اندر ساختمان سازی از وصله میلگرد ضرر استفراغ میشود، اینکار به مقصد چهار سيره زیر انتها میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی بسيار کاربردترین طرز برای اتصال آماتورها با قصد رويه وصله پوششی است که واحد دره در مقاطع با قطر 36 http://brooksuo0lu.look4blog.com/21247105/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story