1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن رنگارنگ

News Discuss 
برای ملحق کردن میلگردها بهم دراي ساخت سازی از وصله میلگرد سود میشود، اینکار به قصد چهار روش زیر آخر میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی محجوب کاربردترین سنت برای اتصال آماتورها به سمت همواره هم آغوش طور وصله پوششی است که متاهل دراي مقاطع با قطر http://sethra7pp.imblogs.net/22377469/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story