1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن مذاهب ملمع

News Discuss 
برای موصول کردن میلگردها بهم در ساختار سازی از وصله میلگرد بهره وري میشود، اینکار به قصد چهار مسلك زیر فرجام انجذاب میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی آبكي کاربردترین قاعده برای اتصال آماتورها به سمت دلمشغولي رويه وصله پوششی است که مجرد دروازه مقاطع با قطر http://charliehd7mi.bleepblogs.com/1425981/معرفی-انواع-وصله-میلگرد-از-سایت-آهن-اقوام

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story