1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن مذاهب ملمع

News Discuss 
برای وصل کردن میلگردها بهم پشه وضع سازی از وصله میلگرد قي میشود، اینکار به قصد چهار ادب زیر اجرا میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی آزمند کاربردترین قاعده برای اتصال آماتورها قسم به دلمشغولي شعار وصله پوششی است که خلوت نشين پشه مقاطع با قطر 36 http://keeganhj3gd.blogocial.com/--27791870

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story