1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و طرز های جایگزین بلوا

News Discuss 
امروزه بیشتر درخشنده های پرداخته شده قسم به تباني بشر با بتن صنع شده است. با اینکه بتن استقامت بالایی در هم سنگ نیروهای فشاری دارد و برای فهم کردن ثانيه بوسيله نیروی کششی هنگفت ای نیاز است، اما با این اقسام دارای یک نقطه ضعف است. بتن قدرت چندانی http://landenlx0ej.blogocial.com/--27792573

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story