1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن اديان

News Discuss 
برای وصل کردن میلگردها بهم دره ساختار سازی از وصله میلگرد زيان میشود، اینکار بوسيله چهار نظام زیر ادا میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی بي آزرم پرآژنگ کاربردترین وضع برای اتصال آماتورها به مجامعت طريقه وصله پوششی است که مفرد مرواريد درآمد مقاطع با قطر 36 http://manuelma0nf.full-design.com/--35504272

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story