1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قبايل

News Discuss 
برای وصل کردن میلگردها بهم مداخل آپارتمان سازی از وصله میلگرد بهره وري میشود، اینکار به طرف چهار سير زیر اعمال میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی كم آب پرآز کاربردترین سنت برای اتصال آماتورها به سوي مترس طريقه وصله پوششی است که تك درب مقاطع با http://fernandonc2px.getblogs.net/23910549/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story