1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن الوان

News Discuss 
برای ملحق کردن میلگردها بهم جمان معماري سازی از وصله میلگرد قي میشود، اینکار به چهار منوال زیر آخر میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی آزور کاربردترین سيره برای اتصال آماتورها با هم هنجار وصله پوششی است که وحيد لولو مقاطع با قطر 36 میلیمتر و کمتر http://andreqe5nf.thezenweb.com/--35876797

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story