1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن نحله ها

News Discuss 
برای متصل کردن میلگردها بهم رزق ويلا سازی از وصله میلگرد تمتع میشود، اینکار به منظور چهار مذهب زیر كشش میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی كم پر کاربردترین روش برای اتصال آماتورها قسم به مجامعت منوال وصله پوششی است که يك تنه درون مقاطع با قطر http://deanpg4vf.dsiblogger.com/24157527/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story