1

دستگاه حضور و غياب کارابان

News Discuss 
این دستگاه برای ورود و خروج کارمندان مناسب بوده و میتوان با دستگاه های حضور و غیاب کاربان تردد کارمندان را به سادگی کنترل نمود. شما میتوانید از انواع مدلهای کارتی ، اثر انگشتی و حتی حضور و غیاب تشخیص چهره نیز استفاده نمایید. http://rezasoltani092.blog.ir/1399/11/08/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story