1

فروشنده خوب

News Discuss 
یکی از متداول ترین جرائمی که توسط بنگاهداران و مشاورانشان انجام می شودبدین صورت است که مالکین کلید ملکشان را نزد بنگاه ها می سپارند تا آنرا بفروشند یا اجاره دهند. برخی مشاوران یا بنگاهداران هم در غیاب مالک ملک را معامله می کنند ولی متواری می شود. اما اگر https://honarfardi.com/public-skills/success/how-to-be-a-perfect-seller/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story