1

پریست حرفه ای

News Discuss 
ایستگاه از پیش تنظیم لایت روم کمک خواهد کرد که شما حرفه ای ویرایش تصاویر با استفاده از تنظیمات آماده ساخته شده است. این ایستگاه از پیش تنظیم به شما کمک خواهد نور و رنگ اعمال می شود به عکس های خود را ( در هر سبک). اگر از نرم http://mash-ud.loxblog.com/post/43/10%20%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%20(%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA)%20%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%B1%D9%88%D9%85.htm

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story