1

الانزاپین ۵

News Discuss 
مقایسه اثر افزودن الانزاپین در مقابل پرفنازین بر درمان نگهدارنده بیماران دو قطبی نوع ۱ مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب و روان بیمارستان گلستان در سال۱۳۸۹ بیش از 15 میلی گرم دارو در روز، ارزیابی بالینی باید، انجام با نارسایی کلیوی شدید یا اختلال کارکرد متوسط ​​کبدی، دوز شروع 5 https://hirbod.blog.ir/1400/07/21/Olanzapine

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story