1

الانزاپین ۵

News Discuss 
عوارض داروی الانزاپین و کاربرد ها به دلیل ساختار خطرناک آن، نباید بدون اجازه پزشک مصرف، تغییر دوز و یا ترک شود. با آگاهی از عوارض جانبی و تداخلات الانزاپین، می‌توانید در مصرف آن احتیاط بیشتری داشته باشید و اثربخشی آن را افزایش دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایر https://ali081.blog.ir/1400/07/21/Olanzapine

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story