1

Iva

News Discuss 
ADHD و بررسی یکپارچه توجه و تمرکز که با نام اختصار IVA -2 شناخته شده است. 6 _ اغلب در فعالیت های روزمره فراموشکار است مثلا فراموش می کند که جواب تلفنش را بدهد، ایمیل را چک کند، سر قرار حاضر شود و یا به موقع سر کار باشد و https://bobrealase.blogspot.com/2021/10/iva.html

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story