1

بایسکشوال چیست

News Discuss 
دایرة‌المعارف گرایشات جنسی لذا در مقایسه با فرد دوجنس‌گرا ، شخص همجنس‌پذیر کمی بیشتر به سمت جنس مقابل تمایل نشان می‌دهد. دین اسلام به صورت مستقیم در ارتباط با بایسکشوال، اظهار نظر نکرده است. اما با توجه به اینکه این گرایش، شباهت‌هایی به هم‌جنس‌گرایی دارد، می‌توان نتیجه گرفت که https://www.aeriagames.com/user/y8zitel986/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story