1

محله افوشته نطنز

News Discuss 
وارد نطنز كه می شوی در جنوب شرقی این كهن باغشهر از میدان مختاری تا میدان معلم و سپس انتهای دیزاب، محله ای وجود دارد كه در گذشته های دور، تنها روستایی نزدیك شهر بود كه با نام و نشان و موقوفات یكی از اهالی سادات آن پیوند داشت. افوشته http://arshidainfo.parsiblog.com/Posts/22/%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%87+%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a+%d8%a7%d9%81%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story