1

مشاوره ثبت شرکت Things To Know Before You Buy

News Discuss 
افرادی که قصد ثبت شرکت بازرگانی را دارند شرکت مسئولیت محدود را انتخاب می کنند. حداقل سرمایه برای ثبت این نوع شرکت ها یک میلیون ریال در نظر گرفته شده است. مدت مسئولیت هیات مدیره در شرکت مسئولیت محدود، نامحدود است مگر اینکه در اساسنامه به ترتیب دیگری در نظر http://erickyv3bv.blogrelation.com/11822366/خدمات-ثبت-شرکت-an-overview

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story