1

خرید خانه در ترکیه و استانبول

News Discuss 
شهروندان ایرانی در سالهای اخیر همواره بیشترین خریداران ملک و مسکن در ترکیه بودهاند، اما تنها در ۶ ماه نخست سال ۲۰۲۰ ایرانیها تبدیل به بزرگترین خریداران مسکن در مقایسه با سایر شهروندان غیرترک در آن کشور شدهاند. هنگامی که فروشهای انجام شده در 3 ماه اول سال 2020 https://bookmarkspy.com/story215527/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2021-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D9%88

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story