1

فروش بنزالکونیوم کلراید - پترو کیمیا

News Discuss 
کنترل های مهندسی: از محفظه های تهویه موضعی یا سایر کنترل های مهندسی استفاده کنید تا سطح هوا را در زیر میزان قرار گرفتن در معرض توصیه شده نگه دارید. در حالی که مطالعات اولیه خواص خورنده و تحریک کننده کلرید بنزالکونیوم را تأیید کرده است، تحقیقات در مورد http://andersonoftg948261.pointblog.net/--49186198

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story