1

شکستگی مچ پا

News Discuss 
در بیشتر موارد نگرانی شما با پزشک مشترک است، آیا استخوان شکسته است؟ اغلب تشخیص شکستگی استخوان از موارد پیچ خوردگی، در رفتگی و یا پارگی تاندون بدون انجام رادیوگرافی غیر ممکن است. https://johnnytzgm29639.dsiblogger.com/42171763/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DA%86-%D9%BE%D8%A7

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story