1

بررسی رنو Things To Know Before You Buy

News Discuss 
هرگونه بی‌احترامی به کاربران، مدیران یا اشخصا حقیقی و حقوقی دیگر ممنوع است. ورود رنو۲۱ به ایران همزمان شده بود با واردات انواع خودروهای ژاپنی و اروپایی، از این رو رنو۲۱ خسته کار سختی را پیش رو داشت. همان طور که اشاره شد، رنو۲۱ در سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-206/1233774-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%86%D9%88-%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B3

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story