1

Indicators on wabo casino You Should Know

News Discuss 
Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.one, eerste lid, onder d, wordt de omgevingsvergunning geweigerd indien de brandveiligheid satisfied het oog op het voorziene gebruik van het bouwwerk niet voldoende verzekerd is. three Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden categorieën inrichtingen https://wabo111.com

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story