1

Mekong Smart City, Dự án thành thị thông minh thuộc huyện Tân Châu (An Giang) và huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên 1 hệ sinh thái thương mại nhà cung cấp gương mẫu cho ĐBSCL

News Discuss 
Mekong Smart City, Dự án thị thành sáng tạo thuộc huyện Tân Châu (An Giang) và huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên 1 hệ sinh thái thương nghiệp nhà sản xuất kiểu mẫu cho ĐBSCL. Công trình có quy mô lên tới 7500 ha, tập hợp nhiều https://dftsocial.com/story13314988/mekong-smart-city-c%C3%B4ng-tr%C3%ACnh-t%E1%BB%89nh-th%C3%A0nh-s%C3%A1ng-t%E1%BA%A1o-thu%E1%BB%99c-qu%E1%BA%ADn-t%C3%A2n-ch%C3%A2u-an-giang-v%C3%A0-qu%E1%BA%ADn-h%E1%BB%93ng-ng%E1%BB%B1-%C4%90%E1%BB%93ng-th%C3%A1p-s%E1%BA%BD-h%C3%ACnh-th%C3%A0nh-l%C3%AAn-1-h%E1%BB%87-sinh-th%C3%A1i-th%C6%B0%C6%A1ng-nghi%E1%BB%87p-nh%C3%A0-s%E1%BA%A3n-xu%E1%BA%A5t-ki%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-cho-%C4%90bscl

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story