1

متخصص تغذیه و رژيم درمانی در مشهد

News Discuss 
بهترین متخصص تغذیه و گوارش تدریس واحد تغذیه کاربردی ۲ برای دانشجویان کارشناسی بهداشت. تدریس واحد سمینار برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشدو دکترا تغذیه. تدریس واحد مباحث جاری تغذیه برای دانشجویان کارشناسی ارشد تغذیه. بررسی اثرات برخی غذاهای غنی از پلی فنل و مکمل های پلی فنلی بر سطح https://writeablog.net/taiwanzone5/lyst-dkhtr-hy-mtkhss-tgdhyh-blyny-w-rjym-drmny

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story