1

تربیت فرزند

News Discuss 
اموزش تربیت فرزند ~ مهین فال باز هم قصه تربيتي ما در اينجا پايان نمي يابد، کودکان مي‌آموزند که تنها راه منطقي براي ارتباط فرياد است و بس. چنانچه کسي بخواهد ديگران به او و خواسته هايش توجه کند، بيشتر بايد فرياد بکشد و خواسته هايش را به صورت امري https://linkvault.win/story.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-8-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86#discuss

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story