1

کلیدی ساده برای تور مرغ رونمایی شد - توری مرغی به همراه قیمت توری

News Discuss 
ردیف توری به سمت بالا هدایت شده و جا را برای مفتول جدید باز میکند. به همین ترتیب یک رشته جدید از مفتول به دستگاه وارد میشود و تا پیچ خوردن در ردیف مفتول آخر ادامه میابد. در پایانِ کار، مفتول نهایی هم برش خورده و بالامیرود. برای ساخت قالب https://manuelm815c.blogrenanda.com/18294431/نشانگرهای-توری-مرغ-شما-باید-بدانید-توری-مرغی-به-همراه-قیمت-توری

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story