1

قدرت باورها چیزهایی که قبل از خرید باید بدانید -

News Discuss 
صدای ارتعاشی سریع‌تر به گرما، نور و سپس فکر تبدیل می‌شود ۲-باید بدانید که در جنگ بین باورها وخواسته ها همواره باورها پیروزند.پس باید باورهای هم جهت با خواسته مان ایجاد کنیم. همان‌گونه که گفته شد قانون جذب یک باور شبه علمی است. شبه علم به باورها و ادعاهایی گفته https://www.janbalaghi.com/%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story