1

5 بیان ساده درباره قدرت ذهن برای رسیدن به رویاها توضیح داده شد قدرت ذهن

News Discuss 
فکرخوانی بیشتر در مورد خواندن افکار لحظه ای کاربرد دارد و فهمیدن افکار عمیق و کلی انسانها مشکل تر است. پروژه وهابی-داعشی علاوه بر طبقات و اقشار پایین جامعه، از طبقات و اقشار مرفه و حتی صاحبان مناصب دولتی نیز در مناطق قفقاز و آسیای مرکزی برای داعش نیرو جذب https://www.janbalaghi.com/the-power-of-the-mind-to-achieve-dreams/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story