1

جذب در قرآن گزینه‌ها

News Discuss 
خیلی از افراد در این مرحله دچار مشکل می‌شوند و فکر می کنند ارتعاش خواسته شان را به کائنات درست ارسال کرده اند در حالی که فرکانس ناخواسته شان را به کائنات فرستاده اند . بر اساس قانون جذب کائنات، دریافت کردن خواسته و هدف شامل احساساتی است که در https://kylerq036f.answerblogs.com/14489794/راهنماهای-برتر-قانون-جذب-در-قرآن

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story