1

چگونگی نگارش مقالات علمی-پژوهشی

News Discuss 
1.ملاک های محتوایی مقاله نویسی 2.کلیات نگارش مقاله علمی 3.چگونه یک مقاله علمی را خواندنی تر بنویسیم؟ 4.چطور مقاله نویس خوبی شویم؟ 5.نحوه نگارش مقاله علمی ترویجی 6.نحوه نگارش مقاله علمی پژوهشی 7.نحوه نگارش مقاله مبتنی بر پژوهش توصیفی 8.نحوه نگارش مقاله ISI 9.ساختار کلی مقاله ISI 10.شیوه نگارش منابع https://phdphd.org/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story