1

جزئیات، تخیلی و قدرت ذهن برای رسیدن به رویاهایتان قدرت ذهن

News Discuss 
استراتژی های بازاریابی تلفنی در حدی قطره چکونی بهش سلاح میدن که نه شکست بخوره نه پیروز بشه، یعنی کاری میکنن تو جنگ فرسایشی هر دو طرف خرد بشن. متاسفانه نون آنگلوساکسون ها تو جنگه. این تکنیک‌های قدرت ذهنی چه هستند و چگونه باید از آن‌ها استفاده کرد؟ قانون https://cruxbookmarks.com/story13292921/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%B0%D9%87%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-dummies-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%B0%D9%87%D9%86

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story